Facility management

Easy Technologies zajišťuje externí komplexní správu technických zařízení Vašich nemovitostí. Zajišťujeme komplexní péči o budovy, technickou administrativu, servisní a havarijní služby, profylaktické kontroly, komplexní správu a zajištění revizí.

Naším cílem je co nejefektivnější provoz Vašich objektů.

Komplexní péče o budovy a technická administrativa

Zajistíme komplexní péči pro funkčnost, bezpečnost a udržitelnost Vašich budov, pozemků a infrastruktury.

Servisní a havarijní služby

Servisními prohlídkami jsou míněny pravidelné servisní prohlídky technických zařízení v rozsahu stanoveném jednotlivými výrobci zařízení, platnou legislativou a rámcovou dohodu na jednotlivé typy předmětných zařízení.

Havarijní služby – zajistíme v případě havárie veškeré potřebné kroky k co nejrychlejší nápravě. Spolupracujeme s řadou specializovaných firem, díky čemuž se nám daří řadu havárií okamžitě odstranit.

Profylaktické kontroly

Naším cílem je pravidelnými kontrolami a údržbou zařízení s odzkoušením všech provozních režimů zjistit, zda zařízení pracuje spolehlivě a v souladu s technickými standardy. Díky těmto kontrolám lze snížit poruchovost a prodloužit životnost zařízení.

Komplexní správa a zajištění revizí

Easy Technologies pro Vás zajistí revizní prohlídky a komplexní správu Vašich zařízení.


Easy Technologies, s.r.o.
Komořanská 326/63
143 00 Praha – Modřany

IČ: 03366464
DIČ: CZ03366464
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 230678.

www.easytechnologies.cz

Provozovna:
Huťská 1379
272 01 Kladno

info@easytechnologies.cz
obchod@easytechnologies.cz
Tel.: 602 377 041

Created 2022 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.