Politika integrovaného systému managementu

podle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

Management společnosti EASY Technologies s.r.o. si uvědomuje, že jen trvalé uspokojování potřeb zákazníků službami na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity firmy. Ochranu životního prostředí považuje nejen za část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným hodnotám. Veškeré činnosti společnosti chce řídit tak, aby nebyly ohrožovány zdraví a bezpečnost zaměstnanců společnosti ani dalších osob.

Tyto postoje umožňují vedení společnosti EASY Technologies s.r.o. stanovit následující politiku integrovaného systému managementu (IMS), ve které se zavazuje:

V Kladně dne 3.2.2020

Zdeněk Blažek
jednatel společnosti


Easy Technologies, s.r.o.
Komořanská 326/63
143 00 Praha – Modřany

IČ: 03366464
DIČ: CZ03366464
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 230678.

www.easytechnologies.cz

Provozovna:
Huťská 1379
272 01 Kladno

info@easytechnologies.cz
obchod@easytechnologies.cz
Tel.: 602 377 041

Created 2022 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.